طراحی: آتلیه پارکینگ
محتوی: تیم انیمیشن تجربه
ترجمه: بهار احمدی‌فر – امیرعلی قاسمی