نيلوفر نادرى متولد ١٣٧٢ | شيراز كارشناسى نقاشى از دانشگاه هنر تهران و دانشجوى كارشناسى ارشد كارگردانى انيميشن در دانشگاه هنر تهران. او تا به حال در بيش از ١٢ نمايشگاه گروهى نقاشى و جشنواره هاى متعدد هنرهاى تجسمى شركت داشته است. او هم اكنون عضو آسيفا ايران است، با فصلنامه ي سينما انيميشن در زمينه تاليف و ترجمه همكارى داشته است و علاوه بر ساخت پروژه هاى شخصى در استوديوى خود با كارگردانان انيميشن و شركتهاى تبليغاتى در زمينه هاى متعدد همكارى مى كند.

نیلوفر نادری