دسته‌ها
Uncategorized

قدم زدن با انیمیشن در اصفهان

قدم زدن با انیمیشن  در اصفهان ۱۳۹۸ شنبه ‌۱۸،  و یکشنبه ۱۹، آبان ماه ۹۸ گروه انیمیشن؛ تجربه و  آسیفا اصفهان با همکاری آرشیو ویدیویی پارکینگ و جامعه‌ی نیومدیا برگزار می‌کند: شنبه ‌۱۸ و یکشنبه ۱۹، آبان ماه  ۱۳۹۸ چهارونیم  تا هشت‌ونیم هنرمندان شرکت‌کننده به ترتیب الفبا مبین اسلامیه| حمید امجدیان | نازنین اهری‌پور | […]